1981/02/09

Χτες ήταν η θλιβερή επέτειος. Χάρη στο ψηφιακό αρχείο της Αθλητικής Ηχούς είναι εύκολο να δει κανείς πως καλύφθηκε η τραγωδία από τις πρώτες κιόλας στιγμές. “Η μεγαλύτερη αθλητική τραγωδία του τόπου μας”, Αθλητική Ηχώ, 1981/02/09, σελίδες 1 και 8. Χρειάζεται DjVu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s