Κυβερνοσφετερισμός

Κυβερνοσφετερισμός: Εξαιρετική μετάφραση του cybersquatting. Ήρθε στην αντίληψή μου από τον e-lawyer.

3 thoughts on “Κυβερνοσφετερισμός

  1. Η χρησικτησία είναι νομικός όρος που παραπέμπει και στο πως μπορεί να κατοχυρωθεί σε κάποιον η ιδιοκτησία ενός στοιχείου. Ο κυβερνοσφετερισμός από την άλλη νομίζω περιγράφει καλύτερα και τις προθέσεις του cybersquatter.

  2. Η χρησικτησία αποτελεί τη νομιμοποίηση της απόκτησης ενός πράγματος που κάποιος σφετερίστηκε (νόμιμα ή παράνομα) χωρίς να ακολουθήσει την διαδικασία.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s