Κτηματολόγιο

Η φωτογραφία αυτή είναι από μια κολώνα στην Αγία Παρασκευή. Παρόλο που από όσο έχω καταλάβει δεν επιτρέπεται να συμπληρώνονται οι δηλώσεις από άλλον εκτός από το δικαιούχο, αντιλλαμβάνομαι πως υπάρχει η ανάγκη. Βλέπω όμως πως υπάρχει και ένα πρόβλημα:

Όλοι αυτοί οι μεσάζοντες καταλλήγουν να έχουν -χωρίς δεσμεύσεις ή άλλο έλεγχο- στην κατοχή τους πληροφορία για τα περιουσιακά στοιχεία ανθρώπων.

Χμ, τι να μπορεί να πάει στραβά άραγε;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s