1-4

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ήθελα να ήξερα πως ένιωθε σήμερα αυτός.

(ref)

One thought on “1-4

  1. Ένα πόνο στη μέση. Όπως ο Φύσσας, όταν γινόταν πάρτι από την πλευρά του!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s