Προς Έλληνες (email) spammers

(Πως λέμε “Προς Κορινθίους”;)

Το να στέλνετε το κείμενό σας στον MAILER-DAEMON (παπάκι αουτγκόινγκ τελεία τεέ τελεία τζι-αρ) δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο. Αν πάλι έχετε αγοράσει λίστα που περιέχει τέτοιες διευθύνσεις σας πιάσανε Κώτσους πιο πολύ από ότι εσείς θέλετε να πιάσετε τους υποψήφιους πελάτες σας.

Advertisements

2 thoughts on “Προς Έλληνες (email) spammers

  1. Δεν αναφέρομαι σε ένα και μοναδικό. Θα αναζητήσω συμβουλές από τη Νομική μας Υπηρεσία και εάν μπορώ θα κάνω post τα From:, Subject:, Reply-To: και Received: από κάθε τέτοιο κουλό spam (διαφημιστικό mail που πάει στον mailer-daemon@example.com ). Έτσι σαν ένα Dear Mailer Daemon με ποιο περιορισμένη θεματολογία.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s